Biomed-Lublin koryguje strategię, rozbuduje obecny zakład, zwiększy EBITDA

Biomed Lublin zmodyfikował strategię rozwoju i zdecydował o rozbudowie istniejącego zakładu, co znacząco zwiększy moce produkcyjne. Spółka otrzymała dotację od Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wysokości 15 mln zł na projekt pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych”. Zaktualizowana strategia zakłada osiągnięcie celu sprzedażowego w szybszym tempie i przy niższych nakładach inwestycyjnych, zaś EBITDA Biomed-Lublin ma wzrosnąć o 13 mln zł rocznie po uruchomieniu CBR, podała spółka.

„W wyniku ponownej analizy możliwości zagospodarowania istniejącej infrastruktury spółki i dążąc do wzrostu rentowności na zainwestowanym kapitale zdecydowaliśmy się zmodyfikować nasze plany rozwojowe i postawić na rozbudowę obecnego zakładu produkcyjnego, zawieszając realizację planu budowy nowej fabryki. W ten sposób szybciej i mniejszym kosztem będziemy w stanie zwiększyć nasze moce produkcyjne i zaspokoić rosnący popyt na nasze produkty” – powiedział prezes Biomedu-Lublin Marcin Piróg, cytowany w komunikacie.

Strategia opublikowana w kwietniu 2018 r. zakładała m.in. budowę nowej fabryki za około 150 mln zł. Teraz na budowę CBR, które pozwoli unowocześnić leki z gamy ONKO oraz szczepionek, spółka wyda 25 mln zł, z których 15 mln zł pochodzić będzie z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W ramach dotacji Biomed zwiększy także znacząco swoje moce produkcyjne, wskazano także.

„Po modernizacji i zakończeniu procesów walidacyjnych wydziału BCG roczna EBITDA spółki wzrośnie o 6 mln zł, a kolejne 13 mln zł przyniesie nam uruchomienie CBR. Nasze przychody opieramy na produktach znanych na rynkach światowych od lat. Podtrzymujemy strategiczny cel wzrostu sprzedaży do co najmniej 100 mln zł rocznie. Zakładamy, że realizacja zmienionej strategii rozwoju pozwoli nam cel ten osiągnąć w krótszym czasie” – dodał Piróg.

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i wprowadzenie do sprzedaży ulepszonych leków stosowanych w zapobieganiu gruźlicy oraz w terapii choroby nowotworowej i zakończenie w III kw. 2018 r. inwestycji na Wydziale Distreptazy pozwolą na istotny wzrost przychodów ze sprzedaży trzech produktów o najwyższej marży, zdefiniowanych jako strategiczne, podano również.

„Nowa inwestycja zostanie zakończona w połowie 2020 r., co pozwoli, po walidacji, już od początku 2021 r. na znaczące zwiększenie produkcji i zaoferowanie większych wolumenów leków klientom. Wcześniej spółka zakładała, że budowa fabryki zakończy się najszybciej pod koniec 2022 r., a produkty trafią na rynek w 2023 r. Aktualnie spółka analizuje wraz z doradcami finansowymi najlepszą formę finansowania wkładu własnego” – czytamy dalej.

Biomed Lublin podał także, że rozpoczęte zostały przygotowania do rejestracji szczepionki przeciwgruźliczej we Francji i na Węgrzech oraz Onko BCG w Niemczech, Turcji, Argentynie i na Węgrzech.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,4 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)