Biomed-Lublin ma 14,98 mln zł dotacji na centrum badawczo-rozwojowe

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek uzyskał dotację na projekt pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych”, podała spółka. Wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 24 960 995 zł netto, zaś wysokość dotacji stanowi 60% wartości kosztów kwalifikowanych, tj.: 14 976 597 zł netto.

Dotacja przyznawana jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, podano także.

„Główne obszary badawcze realizowane w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego to wakcynologia w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologia w terapii choroby nowotworowej” – czytamy dalej.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzonym w ramach projektu możliwy będzie rozwój strategicznych preparatów: Szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 oraz Onko BCG, zwiększone moce produkcyjne i umocniona pozycja rynkowa spółki, dodano.

„Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na IV kwartał 2018 roku, zaś jej zakończenie na II kwartał 2020. Preparaty lecznicze wyprodukowane w Centrum Badawczo-Rozwojowym mają być wprowadzone na rynek w I kwartale roku 2021. Spółka wkrótce przedstawi scenariusz finansowania wkładu własnego w kwocie 9 984 398 zł” – podano także.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,4 mln zł w 2017 r

(ISBnews)