Inno-Gene: CEGC może zarobić na realizacji Genomicznej Mapy Polski do 20 mln zł

Central Europe Genomics Center (CEGC) szacuje, że rentowność netto projektu Genomiczna Mapa Polski może przekroczyć 30%, podało Inno-Gene. Oznacza to, że spółka stowarzyszona Inno-Gene może osiągnąć zysk netto z tego przedsięwzięcia na poziomie nawet 20 mln zł.

CEGC szacuje, że ok. 80% prac wykona w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy na wykonawstwo kluczowej części projektu Genomiczna Mapa Polski, podano.

„Analizy poczynione przez zarząd CEGC napawają nas sporym optymizmem. To świetna wiadomość dla akcjonariuszy Inno-Gene, bowiem wypracowany przez CEGC zysk netto z realizacji projektu ma zostać wypłacony udziałowcom w postaci dywidendy. W związku z tym spodziewamy się, że w kolejnych okresach nasza grupa zdecydowanie poprawi osiągane wyniki finansowe. Warto przy tym zaznaczyć, że szacowane kwoty nie uwzględniają potencjalnych umów z firmami farmaceutycznymi na wykorzystanie baz danych powstałych podczas realizacji projektu” – powiedział prezes Inno-Gene Jacek Wojciechowicz, cytowany w komunikacie.

CEGC w ramach realizowanego projektu Genomiczna Mapa Polski wykona 5 tys. sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski oraz utworzy na ich podstawie kilka innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych. Wartość części projektu, którą zrealizuje CEGC, wyniesie ponad 63,3 mln zł, przypomniano.

„Z kolei należące do Grupy Inno-Gene Centrum Badań DNA, dzięki udziałowi w konsorcjum realizującym projekt Genomiczna Mapa Polski, będzie mogło komercyjnie wykorzystać powstałą infrastrukturę i narzędzia bioinformatyczne, a także będzie miało możliwość wzięcia udziału we wszystkich komercyjnych przedsięwzięciach powstałych na bazie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu” – podsumowano.

Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych – dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)