Raport Komisji Europejskiej: spada zaufanie do szczepień. Polska w czołówce

Jak wynika z raportu KE od 2015 roku nastąpił wyraźny spadek zaufania do szczepień. Polska została negatywnie wyróżniona. Jest w czołówce państw europejskich, najgłośniej podważających zasadność szczepień ochronnych.

Region europejski ma mniejsze zaufanie do bezpieczeństwa szczepionek niż inne regiony świata; siedem z dziesięciu krajów o najniższym poziomie zaufania do szczepionek na świecie znajduje się w Europie – cztery z nich (Francja, Grecja, Włochy i Słowenia) znajdują się w UE. Od 2015 roku zaufanie do szczepień zwiększyło się w Słowenii, Francji, we Włoszech oraz w Grecji. Zmniejszyło się – w Polsce, Szwecji, Finlandii oraz Czechach.

Według autorów raportu głównymi winowajcami są internet i media społecznościowe rozpowszechniające dezinformacje, ale czynnikiem mogącym zaszkodzić w skutecznej promocji zdrowia są również… przekonania religijne. I tutaj odnotowano „polski paradoks”: mimo jednoznacznego wsparcia polskiego Kościoła katolickiego dla szczepień, tylko 59,3 procent naszych rodaków twierdzi, że szczepienia są zgodne z ich przekonaniami religijnymi. Jest to najniższy wynik w całej Unii Europejskiej (średnia wynosiła 80 proc.).

Według KE nie tylko Polacy mieszkający nad Wisłą nie chcą się szczepić. Również polskie społeczności w innych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, wykazują mniejsze zaufanie do szczepień niż według globalnego raportu na ten temat z 2016 roku.

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród pacjentów i lekarzy wykazała również istotną korelację pomiędzy zaufaniem do szczepień prezentowanym przez lekarzy i ogół społeczeństwa. Tam, gdzie wykazano większe zaufanie do lekarzy pierwszego kontaktu, większy odsetek społeczeństwa wypowiada się dobrze o szczepieniach i wierzy w działanie szczepień ochronnych. Z tym w Polsce także nie jest najlepiej.

Pełny raport: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf