Home Biznes Mabion miał 11,1 mln zł straty netto, 11,8 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.