Sieci apteczne nie będą uczestniczyć w wywozie leków

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (skupiający sieci apteczne) przyjął Kodeks Etyki. Jego najważniejsze punkty to zero tolerancji dla uczestnictwa w nielegalnym procederze wywozu leków i zakaz nakłaniania pacjentów do nabywania leków zbędnych.

„PharmaNET jest dosyć młodą, ale już na tyle mocną organizacją na rynku farmaceutycznym, że jej członkowie, mając na uwadze funkcję apteki jako placówki zdrowia publicznego i jej rolę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa lekowego, rolę farmaceutów i techników farmaceutycznych w systemie dystrybucji leków, oraz dbałość o najwyższe standardy uczciwej konkurencji, zdecydowali się dołączyć do grona stowarzyszeń posiadających takie samoregulacje” – podkreśla Marcin Piskorski, prezes związku.

„Sygnatariusze kodeksu zobowiązali się do szczególnej dbałości o przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w swojej bieżącej dzielności. Podkreślono obowiązującą od zawsze w związku zasadę zero tolerancji dla uczestnictwa w nielegalnym procederze wywozu leków” – czytamy w komunikacie.

W kodeksie znalazł się także m. in. zakaz nakłaniania pacjentów do nabywania leków zbędnych ze względu na ich stan. „Pacjenci mają uzyskiwać rzetelną informację o asortymencie apteki, w szczególności o lekach oraz o usługach farmaceutycznych, a personel powinien podejmować działania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, w sposób niezależny od wpływu mechanizmów rynkowych. Kodeks nakazuje również wspieranie szkolenia personelu, w szczególności farmaceutów, w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania aktualnej wiedzy medycznej” – czytamy dalej.

Przyjęta samoregulacja zobowiązuje także do bezwzględnego przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, jak również przeciwdziałania korupcji poprzez m.in. wdrożenie i stosowanie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Za naruszenie postanowień kodeksu grozi postępowanie przed władzami związku i sądem oraz orzeczenie kary, w tym wykluczenie z szeregów PharmaNET.

„Pozostaje mieć nadzieję, że reszta branży będzie dążyć do podobnych, wysokich standardów. Aktualnie bowiem część graczy na rynku dystrybucji leków jest zaangażowana w działania wprost bezprawne, takie jak nielegalny wywóz leków za granicę, co z całą mocą potępiamy” – dodaje Marcin Piskorski.