Większość zgonów nowotworowych to te spowodowane paleniem tytoniu

Zgodnie z najnowszymi danymi Krajowego Rejestru Nowotworów, w Polsce w 2015 r. na raka płuc zachorowało 14 460 mężczyzn oraz 7 503 kobiet. Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn i drugim wśród kobiet. Dane epidemiologiczne wskazują, że kolejny już rok, liczba zgonów spowodowanych rakiem płuca wśród kobiet przewyższyła liczbę zgonów spowodowanych rakiem piersi – pomimo, że to właśnie rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet.

Bezsprzecznie, główną przyczyną raka płuca jest palenie tytoniu. Szacuje się, że nawet około 90% wszystkich przypadków raka płuca związanych jest z paleniem tytoniu, a ryzyko wystąpienia tej choroby jest ponad dwudziestokrotnie wyższe u palaczy niż osób niepalących. Niestety, dym tytoniowy demonstruje swoją rakotwórczość nie tylko wśród palaczy, ale również wśród osób, które narażone są na bierne palenie. Szacuje się, że każdego roku około 2 tysięcy osób w Polsce umiera z powodu biernego palenia – są to osoby, które nigdy nie paliły papierosów.

Obecnie w Polsce obserwowany jest spadek liczby palących mężczyzn i utrzymująca się rokrocznie liczba kobiet palących papierosy. Ten trend ma swoje odzwierciedlenie w zmniejszającej się liczbie zgonów na raka płuca wśród mężczyzn i wzrastającej wśród kobiet.

W Polsce ponad 75% zgonów nowotworowych wśród mężczyzn i 44% wśród kobiet związanych jest z paleniem tytoniu. Należy jednak zaznaczyć, że rak płuca nie jest jedynym nowotworem związanym przyczynowo z paleniem tytoniu. Są to także m.in. rak gardła, trzustki, pęcherza moczowego, szyjki macicy, czy żołądka.