Ile NFZ wydał na refundację?

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił zestawienie budżetu refundacyjnego. Ile NFZ wydał na chemioterapię, a ile na refundację apteczną?  Pokazuje to tabela poniżej:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń – listopad 2018 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2018 rok

Wykonanie za
(11/2018)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

  Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

12 473 036,00

1 079 967,08

11 315 774,71

90,72%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 377 920,00

295 558,50

2 924 303,17

86,59%

2

leki stosowane w chemioterapii

699 775,00

62 637,53

612 831,12

87,58%

3

Refundacja, w tym:

8 396 141,00

721 771,05

7 778 640,42

92,65%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 358 223,00

719 490,04

7 756 114,45

92,80%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

23 130,00

1 350,76

10 163,30

43,94%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

14 788,00

930,25

12 362,67

83,60%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00