Samorząd lekarski domaga się debaty o stomatologii

Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i wiceprezes NRL Andrzej Cisło skierowali do Ministra Zdrowia wniosek o przeprowadzenie dużej, wielostronnej debaty która w kompleksowy sposób omówiłaby problemy stomatologii. W debacie mieliby wziąć udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jak wynika z pisma głównymi tematami miałyby być: podniesienie wycen świadczeń stomatologicznych, warunki wykonywania umów z NFZ, dostęp do kształcenia podyplomowego dla lekarzy dentystów.

Ponadto samorząd lekarski domaga się zagwarantowania w planie finansowym NFZ na rok 2019 odpowiedniego poziomu wydatków na leczenie stomatologiczne oraz powołania w ministerstwie departamentu który zajmował by się stomatologią.