Samorząd lekarski utworzył fundusz stypendialny dla rezydentów

Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego. O stypendium będą mogli się ubiegać rezydenci, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł.

„Celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach dokształcenia zawodowego” – czytamy w komunikacie NRL.

Na stronie NIL powstała nowa zakładka „system stypendialny”, gdzie są zamieszczone pliki do pobrania dla osób aplikujących.