E-podpis od Asseco wchodzi do placówek ochrony zdrowia

Sieć klinik rehabilitacyjnych i domów opieki Orpea Polska zdecydowała się na zakup 500 kwalifikowanych podpisów elektronicznych w chmurze – Simply Sign. Zostały one udostępnione w ramach działającego w jednostce oprogramowania Asseco Medical Management Solutions (AMMS). Jest to największe w Polsce wdrożenie podpisu w modelu SaaS, zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, podało Asseco.

Kwalifikowany podpis elektroniczny w chmurze jest wykorzystywany do uwierzytelniania m.in.: dokumentacji medycznej, zleceń badań, podań leków, a także kluczowych z punktu widzenia procesu leczenia wpisów, bezpośrednio z poziomu Szpitalnego Systemu Informacyjnego – HIS. Może być też wykorzystywany do podpisywania dokumentów finansowych, kadrowych, podatkowych oraz innych cywilnoprawnych. Zastosowane tego typu rozwiązania nie wymaga podłączenia do stacji roboczych żadnych urządzeń, nośników zewnętrznych, ani instalowania na nich dodatkowego oprogramowania. Dzięki temu składanie podpisu jest całkowicie niezależne od sprzętu zapewniając tym samym mobilność, co do tej pory było nie możliwe, podano.

„Uruchomienie w systemie AMMS obsługi chmurowego podpisu kwalifikowanego dało nam dużo możliwości. Kluczową sprawą było osiągnięcie niezbędnych oszczędności. Chmurowy podpis elektroniczny nie jest bowiem, przypisany na stałe do jednej osoby. Dzięki temu przy jakichkolwiek zmianach personalnych wybrana licencja trafia do wolnej puli i może być przypisana nowemu pracownikowi bez ponoszenia kosztów. Dodatkową korzyścią jest prosta obsługa poprzez aplikację AMMS, którą zna już dobrze nasz personel. Poza tym certyfikat przechowywany jest w chmurze, więc nie można go np. zapomnieć zabrać do pracy, co się zdarzało przy tradycyjnych rozwiązaniach” – powiedział dyrektor IT w Orpea Polska Paweł Szymański, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem UE 910/2014 (tzw. eIDAS), kwalifikowany podpis elektroniczny jest uznawany we wszystkich państwach członkowskich Unii. Dokument elektroniczny jest też tak samo ważny, jak ten posiadający podpis własnoręczny, podano również.

„Z punktu widzenia biznesowego kwalifikowany podpis elektroniczny zapewnia interoperacyjność i transgraniczność dokumentom elektronicznym. Dzięki temu placówka medyczna może współpracować z wieloma podmiotami w kraju i za granicą. Chodzi tu o wymianę dokumentacji, zlecanie badań, a także o kontakty z dostawcami leków oraz urządzeń. Dodatkowo uruchomienie podpisu w aplikacji AMMS w znaczącym stopniu usprawnia proces obsługi pacjenta i zarządzania jednostką” – dodaje Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.

„Wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w placówce medycznej pozwala na całkowite wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów zarówno wewnątrz jednostki, jak i w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. Takich możliwości nie daje „podpis zaufany” lub „podpis PUE ZUS”, które są prawnie dopuszczone do stosowania tylko w ścisłe określonych przypadkach” – wyjaśnia Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Pion Usług Bezpieczeństwa i Zaufania, Asseco Data Systems.

Umowa z Asseco została zawarta na okres 5 lat.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.