IQVIA o zmianach na marcowej liście leków refundowanych

Nowa lista refundacyjna przywraca finansowanie dla molekuły vismodegib, stosowanej w programie leczenia raka podstawnokomórkowego skóry. Terapia ta była dostępna dla pacjentów od stycznia 2017 roku, a w styczniu bieżącego roku została wycofana i teraz powraca na listę, z ceną niższą o 5 proc. W refundacji aptecznej natomiast finansowanie uzyskał lek stanowiący kombinację molekuł amlodipine oraz telmisartan, stosowany do kontrolowania nadciśnienia tętniczego. Dotychczas terapia taka dostępna była wyłącznie jako połączenie dwóch osobnych produktów.

W chemioterapii finansowanie utraciła cząsteczka pegaspargase, zaś w programach lekowych dwie bezinterferonowe terapie wirusowego zapalenia wątroby typu C: dasabuvir oraz kombinacja molekuł ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. „Należy podkreślić, że w ramach tego programu lekowego pacjentom pozostał dostęp do 5 innych leków” – przypomina Iqvia.

W programach lekowych pojawiły się leki biopodobne:
• trastuzumab – w leczeniu raka piersi i raka żołądka; dwa kolejne produkty, po 8 miesiącach od wprowadzenia pierwszego; spadek najniższej ceny o 18%. Oba produkty są już obecne na ponad 10 rynkach europejskich, gdzie były sukcesywnie wprowadzane od maja 2018 roku;
• adalimumab – w leczeniu zapalenia stawów i choroby Leśniewskiego-Crohna; dwa kolejne produkty, po 2 miesiącach od wprowadzenia pierwszego; spadek najniższej ceny o 3%. Leki biopodobne w tej terapii są dostępne dla pacjentów na największych europejskich rynkach od listopada 2018 roku, a z początkiem bieżącego roku były obecne już w ponad 15 różnych krajach;
• infliximab – w leczeniu zapalenia stawów i choroby Leśniewskiego-Crohna; czwarty już lek biopodobny w tej terapii; spadek najniższej ceny o 18%;
• tenofovir disoproxil – w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B; dziesiaty już lek biopodobny; spadek najniższej ceny o 60%;
• entecavir – w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B; dziesiąty już lek biopodobny w tej terapii; spadek najniższej ceny o 68%.

Analogicznie, w chemioterapii pojawiły się:
• anagrelide – w leczeniu czerwienicy prawdziwej, przewlekłej choroby układu wytwórczego szpiku oraz nadpłytkowości samoistnej; kolejne 3 obok 9 obecnych już produktów; spadek najniższej ceny o 16%;
• pegfilgrastim – czynnik stymulujący granulopoezę, stosowany w leczeniu neutropenii; trzeci produkt; spadek najniższej ceny o 12%;
• imatinib – w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej, ostrej białaczki limfoblastycznej oraz zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry; szósty produkt; spadek najniższej ceny o 16%.

Na rynku szpitalnym nie wzrosła cena żadnego z produktów wcześniej objętych refundacją. Obniżone natomiast zostały ceny 23 produktów obecnych już na listach. W przypadku 7 z nich cena spadła o ponad 1 tys. zł, a różnica sięgała nawet ponad 3 tys. zł; dla jednego z nich oznaczała spadek aż o 87%.

Finansowanie utraciło łącznie 12 opakowań leków, przy czym, poza 3 wspomnianymi wyżej cząsteczkami, pozostałe mają na obecnej liście swoje liczne zamienniki.

Z refundacji aptecznej wycofano 36 opakowań leków i 10 wyrobów medycznych, przy czym w każdym z tych przypadków pacjent ma finansowany dostęp do zamienników. Do listy dopisano 59 nowych opakowań leków i 21 artykułów medycznych; przy czym, poza wspomnianą wyżej kombinacją amlodipine/telmisartan, wszystkie pozostałe zawierają substancje czynne wcześniej objęte już refundacją.

Wzrosła cena detaliczna 4 opakowań leków i wyrobów medycznych, przy czym tylko w jednym przypadku zmiana przekroczyła 10 zł. Natomiast odpłatność pacjenta wzrosła w 368 przypadkach, z czego w 37 różnica przekracza 10 zł.

Spadła cena detaliczna 197 opakowań leków i wyrobów medycznych, przy czym w 17 przypadkach różnica przekracza 10 zł Odpłatność pacjenta spadła w 533 przypadkach, z czego tylko w 5 z nich różnica przekracza 10 zł.

Na liście S pojawiły się 34 nowe opakowania leków, a usunięto z niej 14; przy czym pacjenci nie zyskali ani nie stracili dostępu do żadnej substancji czynnej.