Małopolska: powstanie centrum symulacji medycznej oraz poradnia antynikotynowa

Ministerstwo Zdrowia przekaże ponad 15,6 mln zł na dofinansowanie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz projektu „Weź głęboki oddech” realizowanego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podpisała umowę o dofinansowanie na utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w ramach Projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”. Ministerstwo Zdrowia przekaże na ten cel 13,7 mln złotych. Za te pieniądze powstanie m.in. SOR, blok operacyjny i anestezjologiczny, symulator karetki, sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych.

„Celem tego projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów kierunków medycznych. Tak dobrze wyposażone Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej to ogromny skok do przodu. Poprawiając warunki kształcenia kadr, liczymy, że także ta atrakcyjność kształcenia wpłynie na wzrost zainteresowania kierunkami medycznymi” – podkreślała Szczurek-Żelazko.

Z kolei wiceminister zdrowia Zbigniew J. Król podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Weź głęboki oddech” realizowanego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Wartości umowy to ponad 1,9 mln złotych.

Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie ma służyć wypracowaniu i wdrożeniu w systemie opieki zdrowotnej rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu chorobom, które są główną przyczyną dezaktywizacji zawodowej, w tym m.in. chorób układu oddechowego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego oraz ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu.

Celem projektu jest także prowadzenie działań pilotażowych zmierzających do wdrożenia ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Zgodnie z założeniami, szpital zobowiązuje się podpisać umowy o współpracy w ramach Projektu z minimalnie 40 świadczeniodawcami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz gabinetami medycyny pracy z województwa małopolskiego, województwa podkarpackiego i województwa świętokrzyskiego.

Projekt zakłada utworzenie poradni antynikotynowej z realizacją poradnictwa w szpitalu oraz prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie POChP.

„Ten projekt wpisuje się w ogólną strategię Ministerstwa Zdrowia dotyczącą działań profilaktycznych i prozdrowotnych. Badamy konkretne czynniki, które powodują określone ryzyka, zagrożenia, problemy. Akcentujemy jednocześnie, że nowoczesne myślenie o promocji zdrowia to pokazywanie, jak wiele zależy od indywidualnych decyzji ludzi, choćby od ograniczenia palenia” – mówił cytowany w komunikacie Zbigniew Król.