Posobkiewicz dołącza do MSWiA

Oprócz Głównego Inspektora Sanitarnego jest podobna służba w strukturach MSWiA. I na jej czele staje właśnie Marek Posobkiewicz, były szef GIS.

„Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW realizuje zadania przy pomocy Inspektoratu Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW z siedzibą w Warszawie oraz Zespołów Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW na obszarze poszczególnych województw” – czytamy na stronach resortu. Do jej podstawowych zadań należy opiniowanie – pod względem sanitarnym – projektów budowy, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń realizowanych w nadzorowanych jednostkach oraz dopuszczenie wymienionych obiektów do bieżącego użytkowania.

Marek Posobkiewicz był szefem GIS był od 2012 do 2018 roku. Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Zdobył specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych i II stopnia w zakresie wojskowej medycyny morskiej i tropikalnej. Specjalizuje się też w organizacji ochrony zdrowia i medycynie hiperbarycznej.