W 2018 r. liczba polskich zgłoszeń patentowych do EPO wzrosła o 20 proc. Jednym z liderów Polpharma

W 2018 roku liczba zgłoszeń patentowych składanych przez polskich wynalazców, przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) wzrosła o 19,7%. Według raportu EPO za 2018 rok, tempo wzrostu było jednym z największych w Europie i zdecydowanie przekraczało średnią dla 38 państw członkowskich EPO, która wyniosła +3,8%. Aż 50 proc. wzrost zanotowano w sektorze produktów farmaceutycznych.

W 2018 r. uczelnie wyższe po raz kolejny były motorem polskiej działalności patentowej i to w większym stopniu, niż w większości pozostałych państw europejskich. Pierwsze miejsce w rankingu polskich wnioskodawców w EPO zajął Uniwersytet Jagielloński z 12 zgłoszeniami patentowymi, dalsze miejsca to odpowiednio: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma (6 zgłoszeń), AGH (5 zgłoszeń) oraz ex aequo Politechnika Gdańska i Grupa Fakro (po 4 zgłoszenia).

W ujęciu ogólnym technologie medyczne utrzymały się na pierwszym miejscu pod względem liczby zgłoszeń patentowych do EPO (wzrost o 5% w 2018 r.), wyprzedzając, podobnie jak dotychczas, komunikację cyfrową i technologie komputerowe. Największy wzrost spośród dziesięciu głównych sektorów odnotowały nauki przyrodnicze; łączny wzrost w produktach farmaceutycznych i biotechnologii wyniósł 13%.