PZU przejmie Falck Centra Medyczne oraz spółkę NZOZ Starówka

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) przejmie 100% udziałów w spółce Falck Centra Medyczne oraz spółce NZOZ Starówka. Tym samym liczba placówek w sieci należącej do PZU Zdrowie zwiększy się do prawie 100, poinformował prezes PZU Życie Roman Pałac.

„Do naszej sieci dołączają 32 placówki, ponad 1100 wyspecjalizowanych pracowników, którzy dziś pracują w placówkach Falck. Dzięki tej akwizycji nasza skala placówek własnych wzrasta o prawie 50%, będziemy mieć prawie 100 placówek własnych” – powiedział Pałac podczas wieczornej prezentacji.

Transakcja jest uwarunkowana uzyskaniem zgody ze strony UOKiK.

Sieć medyczna PZU Zdrowie liczy obecnie 65 własnych placówek. Ponadto współpracuje z 2100 ośrodkami zdrowia w 500 miastach w całej Polsce. Z usług medycznych oferowanych przez PZU na koniec 2018 r. korzystało 2,3 mln klientów, co przełożyło się na wzrost przychodów o 26% r/r do do 575 mln zł w ub.r.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)