Amazonki apelują o przeznaczenie przychodów z akcyzy na ochronę zdrowia i edukację

„Przychody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych wyniosły w ubiegłym roku niemal 31,6 mld zł. Przeznaczenie tej kwoty na system ochrony zdrowia pozwoliło by natychmiast dojść do poziomu 6 proc. PKB wydatków publicznych na system ochrony zdrowia” – czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Pismo w tej sprawie oraz konieczności sfinansowania edukacji zdrowotnej trafiło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak wynika z informacji, które stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny otrzymało od Ministerstwa Finansów dochody z podatku akcyzowego w ubiegłym roku wzrosły o ponad 1,1 mld zł rok do roku. Tylko przychody z akcyzy od wyrobów tytoniowych wyniosły niemal 20 mld zł. Rosną również wszystkie pozostałe kategorie przychodów. „Biorąc pod uwagę kancerogenność spożycia alkoholu oraz palenia tytoniu, jak również fakt, że korzystanie z tych używek odpowiada za choroby i śmierć tysięcy Polaków, uważamy przeznaczenie tych środków na ochronę zdrowia za uzasadnione etyczne i ekonomicznie” – wyjaśnia cytowana w komunikacie Elżbieta Kozik, prezes stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Stowarzyszenie wskazuje, że niedofinansowanie systemu prowadzi do niezaspokojonych potrzeb pacjentów, braku dostępu do terapii odpowiadającej aktualnej wiedzy medycznej, kolejki do specjalistów oraz niezbędnej diagnostyki.

Polskie Amazonki Ruch Społeczny wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o wprowadzenie niezbędnych zmian. Po pierwsze, pacjenci apelują o ustanowienie zasady przeznaczenia środków pochodzących z podatku akcyzowego jako dotacji do NFZ. Przypominają, że jest to kwota 4,5 razy większa od rocznych wydatków Funduszu na diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych. Po drugie, organizacja wnioskuje o przywrócenie przepisów o przeznaczeniu 0,5% wpływów z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych na edukację zdrowotną. Jak przekonują w piśmie byłaby to kwota ok. 100 mln zł, która wystarczyłaby na wprowadzenie przedmiotu edukacji zdrowotnej w szkołach oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa. Edukacja zdrowotna wymaga podjęcia działań o zasięgu powszechnym.
„Edukacja zdrowotna w szkołach, uzupełniona profesjonalnymi kampaniami społecznymi wzmacniającymi przekaz ze szkół to inwestycja w przyszłość i zdrowie młodych Polaków. To niezbędny krok do budowania społeczeństwa prozdrowotnego, który leży w interesie nas wszystkich” – dodaje Elżbieta Kozik.

Kopia pisma została skierowana do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz resortów finansów, zdrowia i edukacji.