Terapia NanoTherm dostępna w Polsce

W lubelskim Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 firma MagForce AG otworzyła ośrodek terapii nowotworów mózgu, w którym chorzy będą mogli skorzystać z terapii NanoTherm. W pierwszej kolejności planowane jest przeprowadzenie badania klinicznego na grupie 20 pacjentów (finansowane z grantu), a w przyszłości terapia będzie dostępna komercyjnie.

„Glejaki mózgu są nieuleczalne. Potrafimy hamować rozwój choroby możliwie jak najdłużej, ale chirurgia i radioterapia nie są jednak wystarczająco skuteczne. Nasza klinika od dawna szuka uzupełniających metod, teraz pojawiła się kolejna szansa – terapia NanoTherm” – tłumaczy prof. Tomasz Trojanowski, kierujący ośrodkiem.

Standardowo stosowaną metodą leczenia złośliwych nowotworów mózgu (glejaków wielopostaciowych) jest resekcja, po której następuje chemioterapia i/lub radioterapia. Operacja chirurgiczna polega na wycięciu guza oraz otaczających go tkanek. Niestety, złośliwe glejaki mają z reguły rozlany i naciekający charakter oraz są słabo odgraniczone od zdrowej tkanki, co utrudnia doszczętne usunięcie ogniska choroby.

W zdecydowanej większości przypadków dochodzi do nawrotu choroby, a możliwości leczenia wznowy procesu nowotworowego są ograniczone i zależą od indywidualnego stanu pacjenta oraz przebytego leczenia. Pewną nadzieję na poprawę wyników leczenia złośliwych nowotworów mózgu daje terapia NanoTherm – oparta na zastosowaniu nanocząsteczek. Terapia ta działa na guzy od wewnątrz i może być ona stosowana, jako monoterapia, lub być łączona z chemioterapią i/lub radioterapią w celu wzmocnienia skuteczności tych metod leczenia.

Terapia polega na wstrzyknięciu do guza płynu o właściwościach magnetycznych, który następnie jest rozgrzewany za pomocą bardzo szybko zmieniającego się pola magnetycznego. W wyniku działania powstałego ciepła, komórki nowotworowe zostają zniszczone lub uwrażliwione na dalsze metody leczenia, takie jak radioterapia i/lub chemioterapia, dzięki czemu ich skuteczność wzrasta.

W przypadku tej metody nie można mówić o trwałym wyleczeniu pacjenta, ale głównym celem terapii jest zatrzymanie aktywności guza i wydłużenie czasu przeżycia.

Zaletą metody jest możliwość zaproponowania postępowania terapeutycznego dla pacjentów, u których brakuje innych, akceptowalnych opcji leczenia. Wywołuje ona mniej skutków ubocznych niż standardowe leczenie uzupełniające. Producent deklaruje, że stwierdzone dotychczas efekty uboczne to przede wszystkim: pocenie, uczucie gorąca, podwyższenie temperatury ciała do 38°C w obszarze poddanym terapii, przyspieszone tętno (tachykardia), ból głowy oraz wysokie ciśnienie krwi.

Terapia była klinicznie testowana na ok. 90 pacjentach z guzami mózgu oraz 80 pacjentach z innymi rodzajami nowotworów, takimi jak rak trzustki, rak prostaty czy rak przełyku.

Komercyjni pacjenci będą mogli skorzystać z terapii NanoTherm w Lublinie dopiero po zakończeniu prowadzonych badań klinicznych. Dodatkowo, koszty terapii będzie musiał ponieść sam pacjent, a to wydatek rzędu 20 – 40 tys. euro. Inicjatorzy projektu zapowiadają, że podejmą starania o wpisanie terapii do wykazu świadczeń gwarantowanych.

Terapia NanoTherm w leczeniu guzów mózgu została wprowadzona na terenie Unii Europejskiej już w 2011 roku. Obecnie firma MagForce prowadzi badania kliniczne w USA, które mają na celu wykorzystanie nanocząsteczek również w leczeniu raka prostaty umiarkowanego ryzyka.

Firma MagForce AG otrzymała w Niemczech oraz w 27 innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oznaczenie CE (rodzaj Unijnej certyfikacji) w zakresie leczenia nowotworów mózgu Terapią NanoTherm.

Źródło: zwrotnikraka.pl