Europejskie zakupy grupowe leków coraz bliżej? Polska przystępuje do grupy zakupowej z Litwą, Węgrami i Słowacją

Polski minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski, czeski minister zdrowia Adam Vojtěch, litewski minister zdrowia Aurelijus Veryga, węgierska Sekretarz Stanu Ildikó Horvát i słowacki Sekretarz Stanu Stanislav Špánik podpisali memorandum o współpracy w dziedzinie uczciwych i przystępnych cen leków. Jego celem jest wypracowanie praktycznych mechanizmów, które przyczynią się do zwiększenia dostępności leków w przystępnych cenach.

Podpisana deklaracja współpracy stanowi kontynuację międzynarodowej inicjatywy zapewnienia uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych – projekt Fair and Affordable Prices of Medicines (FaAP). Jego założeniem jest ścisła współpraca oraz wymiana wiedzy ekspertów ds. polityki lekowej i refundacji z poszczególnych krajów w celu wykorzystania łącznego potencjału zakupowego i negocjacyjnego zaangażowanych państw.

„Naszym celem jest zapewnienie pełnego i możliwie szerokiego dostępu do leków pacjentom w naszych krajach” – podsumował minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

Jak już pisaliśmy polskie Ministerstwo Zdrowia wraz z resortami Litwy, Węgier i Słowacji przygotowuje się do negocjacji z międzynarodową firmą farmaceutyczną ceny nowoczesnego leku na raka. Grupowe zakupy dawałyby im silniejszą pozycję przetargową – perspektywa większego rynku zbytu ma skłonić producenta do znacznej obniżki ceny. Chodzi o terapię tisagenlekleucel firmy Novartis w dwóch wskazaniach – w leczeniu pacjentów pediatrycznych i młodych dorosłych w wieku do 25 lat w terapii opornej ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B (ALL) w nawrocie choroby po transplantacji szpiku lub w drugim bądź kolejnym rzucie leczenia oraz w terapii dorosłych pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych limfocytów B (DLBCL) w postaci nawrotowej lub opornej (r/r) po co najmniej dwóch liniach terapeutycznych. Cena terapii to wydatek prawie 500 tys (patrz: http://www.isbzdrowie.pl/2018/10/minister-czech-marzy-o-europejskich-zakupach-grupowych-lekow/).

Współpraca międzynarodowa w regionie Europy Środkowej w tym zakresie została zapoczątkowana przez ministra Radziwiłła w 2016 r. „W następnym roku w Warszawie została podpisana pierwsza w regionie deklaracja – memorandum o współpracy w dziedzinie uczciwych i przystępnych cen leków (MoU). Porozumienia podpisane w marcu 2017 r. do tej pory wyznaczało ramy współpracy w obszarze zapewnienia uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych. Wraz z końcem obowiązywania tego dokumentu pojawiła się potrzeba kontynuacji prac w oparciu o nowe memorandum, które podpisali wczoraj ministrowie zdrowia państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy” – czytamy w komunikacie resortu zdrowia.

„Nadrzędnym celem całej inicjatywy jest zapewnienie uczciwej i przystępnej ceny leków, która będzie akceptowalna zarówno dla systemów opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach naszego regionu, jak i dla samych pacjentów, a ponadto zapewni przemysłowi farmaceutycznemu wystarczającą zachętę do inwestowania w innowacje i produkcję leków. Ważnym i zyskującym na znaczeniu aspektem współpracy w ramach MoU jest dobrowolna wymiana informacji na temat dobrych praktyk w obszarze polityki cenowej, oceny technologii medycznych, jak i danych z procesów realizowanych w poszczególnych państwach” – czytamy dalej.