Ministerstwo uruchamia Breast Cancer Unity

Minister zdrowia podpisał projekty rozporządzeń o uruchomieniu Breast Cancer Unit (BCU). „Jest to pierwsze rozporządzenie z tego zakresu dotyczące wyspecjalizowanej, kompleksowej, koorydnowanej opieki dla pacjentów z rakiem piersi” – podkreślał wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podczas dzisiejszej konferencji prasowej. – „Pracujemy nad kolejnymi zmianami, do konsultacji publicznych został już skierowany projekt rozporządzenia w zakresie koordynowanej opieki w raku płuca”.

Wprowadzenie Breast Cancer Unitów obejmuje 3 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej.

„Dzięki temu powstaną wyspecjalizowane jednostki przeznaczone dla pacjentów z rakiem piersi, zapewniające im kompleksową diagnostykę oraz indywidualny proces leczenia onkologicznego. W ośrodkach BCU będą przyjmować lekarze różnych specjalności, m.in. onkolodzy, chirurdzy onkologiczni, specjaliści od chemioterapii i radioterapii, psycholodzy kliniczni, rehabilitanci. Taki model organizacji opieki nad pacjentami onkologicznymi funkcjonuje w wieku krajach” – przypomina resort zdrowia.

„Liczymy na poprawę efektywności leczenia. Pacjent, trafiając do ośrodka referencyjnego BCU, zostanie zaopiekowany od diagnostyki, przez leczenie i rehabilitację, po monitoring skuteczności leczenia już po zakończeniu procesu terapeutycznego” – podkreślał wiceminister Gadomski.

Ma to być pierwszy krok w tworzeniu unitów – docelowo Ministerstwo Zdrowia zakłada, że takie ‚centra narządowe’ powstaną we wszystkich wskazaniach dzięki czemu zwiększy się skuteczności w walce z chorobami nowotworowymi.

Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia implementujące tworzenie unitów opierają się na założeniach, które są podobne lub spójne dla większości rodzajów nowotworów. Najważniejsze z tych założeń obejmują:

określenie wymagań jakościowych i organizacyjnych dla wybranych świadczeń gwarantowanych,
określenie doświadczenia wymaganego do diagnozowania i leczenia zaawansowanych przypadków nowotworów, zdefiniowane głównie przez ilość wykonanych badań i zabiegów operacyjnych;
możliwość wykonania świadczeń możliwie wysokiej jakości, także blisko pacjenta, takich jak:
profilaktyczne programy zdrowotne,
programy lekowe,
ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
leczenie szpitalne,
rehabilitacja lecznicza,
leczenie bólu,
diagnostyka genetyczna,
radioterapia, chemioterapia;
możliwość prospektywnego monitorowania wskaźników leczenia onkologicznego poprzez mierniki oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Kolejne cele, które będą podejmowane w unitach, to:

odwrócenie procesu rozpoznawania choroby w późnym stadium zaawansowania,
zapewnienie właściwej koordynacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego,
skupienie poszczególnych etapów leczenia pacjenta,
stałe, niezależne od danej placówki medycznej monitorowanie wyników (jakości) leczenia.

W Polsce na razie działa 7 Breast Cancer Unitów, które mają akredytację międzynarodowych towarzystw.