Płaca minimalna dla pracowników ochrony zdrowia ma być wyższa od lipca 2019 r.

Do 4,1 lub 4,2 tys. zł wzrośnie kwota bazowa minimalnego wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Dotyczy to głównie zawodów pominiętych w podwyżkach ustawowych, tj. diagnostów, fizjoterapeutów, technicy RTG, ale także salowe – donosi „Rzeczpospolita”.

Do końca tego roku kwota bazowa miała być zamrożona na poziomie 3,9 tys. zł brutto. Na wniosek związkowców resort zdrowia postanowił ją od lipca odmrozić. Nie wie jednak jeszcze, czy o 200, czy o 300 zł brutto. Rozmowy z Ministerstwem Finansów dopiero trwają.

Szumowski zaznaczył, że odmrożenie o 300 zł spowodowałoby wzrost kosztów w 2019 r. o 100 mln zł i o kolejne 100 mln zł w 2020 r. Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych ma trafić do Sejmu jeszcze w maju.

Strona związkowa uważa jednak, że te propozycje są niewystarczające.