Akcjonariusze Pharmeny zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Akcjonariusze Pharmeny zdecydowali o przeznaczeniu 1,16 mln zł zysku za 2018 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.

„Zwyczajne walne zgromadzenie […] postanawia zysk Pharmena Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. w wysokości 1 163 468,29 zł wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki” – czytamy w uchwale.

Pharmena odnotowała 0,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2,46 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1,16 mln zł wobec 0,18 mln zł straty rok wcześniej.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)