Kongres MASCC 2019 stawia na Digital Health

Zakończył się tegoroczny Kongres MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) w San Francisco, dotyczący leczenia wspomagającego w onkologii. To wyjątkowa konferencja, która w centrum zainteresowania stawia Pacjenta oraz jego potrzeby. Jednym z wiodących tematów była onkologiczna telemedycyna, czyli Digital Health.

Optymalizacja leczenia raka wymaga możliwie najdokładniejszej oceny toksyczności leczenia. W tym kontekście, fakt, że pacjenci mogą samodzielnie raportować swoje objawy, pozwala na szybszą reakcję na niebezpieczne działania niepożądane oraz osiągnięcie większej precyzji leczenia.

Lekarze oceniają toksyczność leczenia występującą u pacjenta wg skali CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events). Obecnie dostępna jest nowa skala PRO-CTCAE (patient reported outcomes – CTCAE), która pozwala choremu na samodzielną ocenę występujących u niego działań niepożądanych, która z powodzeniem może być stosowana w praktyce klinicznej. Co więcej – w wielu miejscach na świecie już świetnie funkcjonuje. (https://healthcaredelivery.cancer.gov/pro-ctcae/pro-ctcae_english.pdf)

METODA: pacjent raportuje występujące u niego toksyczności leczenia – częstość raportowania zależy od niego samego lub od lekarza prowadzącego. Opisuje swoje działania niepożądane przez specjalną aplikację na telefon, formularz lub telefonicznie. Jeśli opisane toksyczności są poważne, otrzymuje natychmiastową pomoc ze strony konsultanta – może być nim lekarz lub pielęgniarka. Jeśli istnieje stan zagrożenia życia, otrzymuje informację o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do placówki medycznej.

CEL: pacjent ma możliwość szybkiej konsultacji swoich objawów niepożądanych leczenia z lekarzem, przez co, jeśli wymaga pomocy, to zostaje mu ona udzielona szybciej. Dodatkowo, w perspektywie długoterminowej, lekarz obserwuje jak zmieniają się toksyczności leczenia w czasie, co umożliwia zmianę dawki leku – jeśli pacjent tego wymaga.

OGRANICZENIA: można sądzić, że pacjenci niechętnie korzystają z możliwości raportowania swoich objawów (PRO), czy to z powodu braku umiejętności technicznych czy chęci. Nic bardziej mylnego! Więcej niż 90% pacjentów regularnie raportuje swoje objawy, także po zakończonym leczeniu – jako ozdrowieniec (cancer survivor), dzięki czemu jest pod regularną opieką onkologa.

DLA KOGO?: każdy pacjent może korzystać z PRO, jednak największą korzyść odnoszą pacjenci mieszkających w regionach wiejskich, gdzie dostęp do lekarza jest utrudniony. W takich okolicznościach konsultacja PRO on-line może naprawdę uratować życie.

Lek. Małgorzata Osmola z Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego osobiście uczestniczyła w MASCC 2019 w San Francisco. Specjalnie dla Czytelników portalu Zwrotnika Raka zebrała najciekawsze tematy poruszane podczas kongresu z zakresu leczenia wspomagającego w onkologii.