Biomed-Lublin miał 0,21 mln zł zysku netto, 0,99 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019

Biomed-Lublin odnotował 0,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,99 mln zł wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,81 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 7,12 mln zł rok wcześniej.

„Poprawa wyników to przede wszystkim efekt konsekwentnie realizowanej strategii polegającej między innymi na rozbudowywaniu mocy produkcyjnych kluczowych produktów spółki, rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz wspieraniu naszych krajowych partnerów biznesowych w działaniach promocyjnych. Na najbliższe kwartały patrzymy z optymizmem, ze względu na dobrą sytuację rynkową w kraju i za granicą. Liczymy, że uda nam się utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży do końca br.” – skomentował prezes Marcin Piróg, cytowany w komunikacie.

Realizacja celów sprzedażowych wiąże się z koniecznością dalszej, znacznej rozbudowy mocy produkcyjnych. Aby skutecznie konkurować na rynku krajowym i zagranicznym, Biomed Lublin inwestuje w Centrum Badawczo Rozwojowe, podkreśliła spółka.

„W drugim kwartale ubiegłego roku ukończono inwestycję, która pozwoliła nam podwoić produkcję Distreptazy oraz potroić Onko BCG. Drugim etapem umożliwiającym ekspansję sprzedaży będzie realizacja Centrum Badawczo Rozwojowego BCG. W styczniu podpisaliśmy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Umowę o dofinansowanie pokrywające 60% kosztów inwestycji. Inwestycję rozpoczniemy w IV kwartale br.” – zapowiedział prezes.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.