Balicki pełnomocnikiem do spraw reformy w psychiatrii

Minister Zdrowia ustanowił pełnomocnika do spraw reformy w psychiatrii. Funkcję objął Marek Balicki, były minister zdrowia.

„Do zadań Pełnomocnika należy: inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu reformę i rozwój opieki psychiatrycznej, z wyłączeniem leczenia uzależnień; koordynacja realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie reformy opieki psychiatrycznej; wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Zdrowia” – czytamy w zarządzeniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Pełnomocnik będzie mógł także składać „propozycje w zakresie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu rozwoju opieki psychiatrycznej”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.