Pielęgniarka będzie mogła zostać specjalistą w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

Pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz diagności laboratoryjni będą mogli przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Tak zakłada przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do profesjonalnych usług medycznych.

Sytuacja epidemiologiczna chorób i zaburzeń psychicznych w Polsce od wielu lat wskazuje na niepokojące zjawisko wzrostu kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Policyjne statystyki podają, że w 2017 roku samobójstwo popełniło 116 osób w wieku 7-18 lat. Wielu tych śmierci można by uniknąć, gdyby dzieciom w kryzysie psychicznym w odpowiednim momencie dać wsparcie odpowiedniego specjalisty – psychiatry czy psychologa.

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy zakłada, że do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, będzie mógł przystąpić nie tylko lekarz lub psycholog, ale każda osoba wykonująca zawód medyczny, np. pielęgniarka, fizjoterapeuta, farmaceuta czy diagnosta laboratoryjny.

Jeszcze szybciej zdobyć specjalizację będzie mogła osoba legitymująca się dorobkiem naukowym lub zawodowym, jeśli minister zdrowia uzna jej dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.