Kardiolodzy z WUM rozpoczęli program diagnostyki pacjentów z kardiomiopatiami

Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego, rozpoczął program szerokiej diagnostyki pacjentów z kardiomiopatiami, ze szczególnym wyróżnieniem kardiomiopatii zapalnej/zapalenia mięśnia sercowego, czyli jednostki chorobowej, która dotyka głównie młodych dorosłych.

Rozpoznanie kardiomiopatii zapalnej jest bardzo wymagającym procesem diagnostycznym, stąd choroba ta jest często pomijana prowadząc do postępu choroby. Przebieg kardiomiopatii zapalnej może być łagodny lub bardzo zaawansowany i przebiegać pod postacią groźnych zaburzeń rytmu serca oraz ciężkiej niewydolności serca, niejednokrotnie wymagającej transplantacji serca.

Program oraz współpraca naukowa nawiązana jest z Uniwersytetem w Padwie (Włochy) oraz Uniwersytetem w Tuebingen (Niemcy).

Dr. n. med. Krzysztof Ozierański oraz prof. dr hab. med. Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM we współpracy z dr hab. Maksymilianem Opolskim z Instytutu Kardiologii w Warszawie wykonali zabieg biopsji mięśnia sercowego u dwójki pacjentów (mężczyzna 27 lat, kobieta 35 lat) z podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego. Zabiegi wykonano z dostępu szyjnego oraz udowego pobierając bioptaty do dalszych oznaczeń laboratoryjnych.

Zgodnie z aktualnymi standardami zabieg biopsji mięśnia sercowego jest złotym standardem diagnostycznym, lecz powinien być wykonywany w jednostkach referencyjnych.

Tekst i zdjęcia: I Katedra i Klinika Kardiologii UCK WUM