NFZ zaprasza organizacje pacjenckie do współpracy

Adam Niedzielski, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe zajmujące się sprawami pacjentów do współpracy.

„Wspólnie z Państwem chcemy przygotować plan współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami pacjentów wg formuły określonej w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Pierwsze, inauguracyjne spotkanie w ramach forum współpracy odbędzie się w połowie września” – czytamy w komunikacie NFZ.

Zgłoszenia Fundusz przyjmuje do końca sierpnia.