Rośnie liczba chętnych na studia medyczne

Ponad 5 tys. osób aplikowało na najbardziej oblegane kierunki studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym (SUM) w Katowicach – lekarski i lekarsko-dentystyczny. To wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Uczelnia ma najwyższy limit miejsc w kraju.

Limit miejsc na kierunku lekarskim w porównaniu do ubiegłego roku wzrósł z 680 – do 690 i pozostaje najwyższy w kraju. Dla przykładu Uniwersytet Medyczny w Łodzi może przyjąć 670 osób, Warszawski Uniwersytet Medyczny – 550, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – 340, Gdański Uniwersytet Medyczny – 316, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 266, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – 250, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – 240.

Podczas tegorocznej rekrutacji na kierunku lekarskim SUM przypada 7,28 osoby na jedno miejsce.

Limit miejsc na kierunku lekarsko-dentystycznym SUM również jest najwyższy w kraju i wynosi 125 miejsc (Uniwersytet Medyczny w Łodzi ma ich 120; Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – 100; Uniwersytet Medyczny w Lublinie – 80; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 75; Warszawski Uniwersytet Medyczny – 72, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – 60).

Aplikacje złożyło 1780 kandydatów, co oznacza, że na jedno miejsce przypada 14,24 osoby.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce