Inventionmed ma pozytywną opinię dot. dofinansowania budowy centrum B&R

Inventionmed otrzymał pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące pozytywnej opinii złożonego wniosku o dofinansowanie projektu Centrum Badawczo – Rozwojowego. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 16 240 950 zł, podała spółka.

Projekt, który chce zrealizować Inventionmed to: „Centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej immersji”. Po dostarczeniu przez spółkę odpowiednich dokumentów zostanie sporządzona, a następnie podpisana umowa o dofinansowanie.

„Emitent podkreśla, że Centrum Badawczo Rozwojowe będzie ukierunkowane na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie symulatorów medycznych i rehabilitacyjnych nie tylko w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej, ale również m.in: kardiologii, kardiochirurgii, neurochirurgii, anatomii czy rehabilitacji neurologicznej. Symulatory medyczne tworzone będą w oparciu o wirtualną rzeczywistość (VR) i rozszerzoną rzeczywistość (AR)” – czytamy w komunikacie.

„Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 16 240 950 zł, natomiast koszt Centrum Badawczo Rozwojowego emitent wycenił na kwotę 29 529 000 zł” – podano także.

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczęło działalność w styczniu 2018 r.

(ISBnews)