Próchnica u dzieci coraz powszechniejsza

W Polsce nie udało się zmniejszyć zapadalności na próchnicę zębów u dzieci. Wyniki Ogólnopolskiego Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań, systematycznie realizowanego od 1997 r., pokazują, że częstość występowania próchnicy wykazuje tendencję wzrostową wraz z wiekiem dziecka, od 41,1% u dzieci w wieku 3 lat (2017 rok),do 76,8% w grupie dzieci 5-letnich (2016 rok), 81,6% w grupie 6-letnich (2018 rok), 89,4% 7-letnich (2016 rok), aż do 93,2% u młodzieży 18-letniej (2017 rok).

Za główne przyczyny próchnicy zębów dzieci i młodzieży eksperci uznają antyzdrowotne zachowania dotyczące zdrowia jamy ustnej, takie jak zaniedbania higieniczne – nieprawidłowe praktyki higieniczne, niewystarczająca częstotliwość oczyszczania zębów i niestosowanie nici dentystycznej oraz nieprawidłowy sposób odżywiania. Na zły stan zdrowia jamy ustnej ogromny wpływ ma również zbyt późne odbywanie pierwszej wizyty u dentysty (zwykle między 2. a 4. rokiem życia). Jak wynika z raportu „Zęby na 6!”, badanie Ogólnopolskiego Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań wykazało, że jedynie 4,6% odbyło wizytę stomatologiczną w zalecanym wieku.