Rzecznik Praw Pacjenta chce by w szkołach uczono wiedzy o zdrowiu

„Obowiązujący system nauczania zapewnia wprawdzie elementy edukacji zdrowotnej, określając bloki tematyczne niektórych przedmiotów. Jest to jednak niewystarczające. Wymagając określonych zachowań zdrowotnych od obywateli, należy stworzyć narzędzie do przekazywania usystematyzowanej wiedzy, co skutkować będzie w przyszłości lepszą jakością życia i leczenia nowych pokoleń pacjentów” – uważa Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. Dlatego postuluje wprowadzenie do programu nauczania szkolonego przedmiotu „Wiedza o Zdrowiu”.

Jak proponuje zakres przedmiotu mógłby zakładać nabycie następujących wiedzy i umiejętności: zasady zdrowego trybu życia; prawa i obowiązki pacjenta; podstawy organizacji systemu ochrony zdrowia; podstawowa wiedza w zakresie pomocy osobom przewlekle chorym; poznanie wybranych jednostek chorobowych i zarys sposobów ich leczenia lub reagowania na zachorowanie (przykładowo np. grypy, chorób krążenia, cukrzycy, alergii, chorób zakaźnych); podstawowe zasady pierwszej pomocy; podstawowa wiedza w zakresie zbilansowanego sposobu odżywiania; metody redukcji stresu; ocena konsekwencji działań profilaktycznych i znaczenie sportu; wiedza o szczepieniach ochronnych oraz o zalecanych badaniach niezbędnych dla danej grupy wiekowej; pojęcia z obszaru prawa ochrony zdrowia m.in: pacjent, produkt leczniczy, suplement diety; kosmetyk.

Przedmiot miałby być wykładany przynajmniej na dwóch etapach nauki, tj. edukacji wczesnoszkolnej oraz dla uczniów w starszych klasach.