WUM najlepszą polską uczelnią medyczną

W najnowszym światowym zestawieniu szkół wyższych CWUR – The Center for World University Rankings na lata 2019-2020, Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) oceniono najwyżej spośród krajowych uniwersytetów medycznych. W rankingu CWUR znalazło się 2000 uczelni z całego świata, w tym 37 polskich szkół wyższych.

WUM z ogólną oceną 71,1 jest 6 najlepszą polską uczelnią uplasowaną na 865 miejscu w zestawieniu ogólnym oraz na 824 pozycji jeżeli chodzi o rangę osiągnięć badawczych.

Czołowe pozycje przypadły szkołom wyższym ze Stanów Zjednoczonych. Miejsca na podium zajęły kolejno Harvard University, Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology. Spośród polskich uczelni najwyżej oceniono Uniwersytet Jagielloński (362 miejsce) oraz Uniwersytet Warszawski (394 miejsce).

Pełna lista rankingowa: https://cwur.org/2019-2020.php