Na Łotwie rośnie zachorowalność na kleszczowe zapalenie mózgu

Closeup of a tick on a plant straw

W 2017 r. w krajach UE zgłoszono 2550 potwierdzonych przypadków zapalenia mózgu spowodowanego ugryzieniem kleszcza. Większość przypadków zanotowano w maju i listopadzie w Czechy, w Niemczech i na Litwie – informuje European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC.

Ogólny wskaźnik zachorowań nieznacznie spadł w 2017 r. W porównaniu z 2016 r. (0,6 na 100 000). Jednak pozostaje on stabilny od 2013 r. Na Słowacji zaobserwowano 55% spadek wskaźników powiadomień w 2017 r. Natomiast znaczny wzrost odnotowano jedynie w przypadku odsetka powiadomień na Łotwie, który prawie podwoił się w porównaniu z 2016 r. (wzrost o 98%).