American Heart of Poland: dane potwierdzają, że KOS-zawał to olbrzymi sukces

„We wrześniu 2019 roku możemy z całą pewnością stwierdzić, że rozpoczęty w 2017 roku program KOS-zawał to wielki sukces. Nasze dane potwierdzają, że największymi beneficjentami tej inicjatywy są polscy pacjenci” – twierdzą eksperci American Heart of Poland: Bartosz Sadowski i Paweł Kaźmierczak.

W ramach Polsko-Amerykańskich Klinik Serca od początku funkcjonowania programu, to jest od listopada 2017 roku, zostało objętych ponad 2300 pacjentów.
„Liczba ta stanowi około 45 procent z ogólnej liczby pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, przyjętych na oddziały Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Program KOS-zawał ukończyło już blisko 700 naszych pacjentów. W przypadku 20 procent z nich wystawiono zaświadczenie o braku przeciwskazań do powrotu do pracy. To ważny odsetek, ukazujący, że kompleksowa organizacja opieki nad pacjentami po zawale serca przekłada się bezpośrednio na lepsze zdrowie i jakość życia chorych, którzy w wielu przypadkach są w stanie powrócić do normalnego funkcjonowania – zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej” – wyjaśnia Bartosz Sadowski, prezes zarządu American Heart of Poland.

Mimo zadowalających wyników w zakresie efektywności terapii i opieki kardiologicznej, realizowanej w ramach Programu KOS-zawał w grupie pacjentów, którzy w pełnym zakresie brali udział w Programie, eksperci American Heart of Poland wskazują na obszary z potencjałem do rozwoju.
Do programu KOS-zawał przystąpiła blisko połowa pacjentów, którzy trafili do Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w wyniku zawału mięśnia sercowego. Z analiz Spółki wynika, że jednym z wyzwań jest niewystarczająca ilość informacji o korzyściach płynących z przystąpienia do Programu, skierowanej do chorych.
„Naszym celem na najbliższe miesiące będzie podjęcie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, skierowanych do pacjentów. Musimy możliwie przystępnie i najbardziej skutecznie informować pacjentów po przebytym zawale serca i ich bliskich o tym, jak ważna jest kontynuacja zaleconego leczenia, rehabilitacja i odpowiedni styl życia. Chcielibyśmy realizować kampanię świadomościową wspólnie z towarzystwami naukowymi i organizacjami pacjentów – dzięki wzajemnych wysiłkom i interdyscyplinarnej współpracy razem przyczynimy się do lepszego zdrowia polskich pacjentów kardiologicznych” – dodaje Paweł Kaźmierczak, Dyrektor Medyczny w American Heart of Poland S.A.

Program Kompleksowej Opieki dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, przyniósł redukcję śmiertelności średnio o 31 procent, a innych zdarzeń sercowo-naczyniowych 25 procent. Jak dotąd w programie w całej Polsce wzięło udział ponad 88 tysięcy pacjentów. Różnice w śmiertelności wynoszą odpowiednio: 6,2 vs. 4,3 – zdaniem Ministra Zdrowia wyniki są więc naprawdę imponujące.