Szpital w Wieliszewie kupił robota da Vinci

Synektik podpisał umowę z Mazowieckim Szpitalem Onkologicznym (MSO) w Wieliszewie, podała spółka. Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci. Dodatkowo strony umowy uzgodniły warunki współpracy w zakresie dostawy instrumentów i akcesoriów chirurgicznych dla szpitala na potrzeby przyszłych operacji chirurgicznych.

„Wartość umowy została przez obie strony zastrzeżona. Zarząd Synektik SA uznał ją za istotną, gdyż jej wartość netto przekracza 6% wartości skumulowanych przychodów grupy kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez spółkę w indywidualnych standardach raportowania” – czytamy w komunikacie.

Okres gwarancji wynosi 48 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego, podano również.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)