Instytut Kardiologii stanie się Państwowym Instytutem Badawczym

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie zmienia nazwę na „Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego”. Dodatkowo, po przyznaniu Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego, do nazwy zostanie dodane określenie „Państwowy Instytut Badawczy” – przewiduje projekt rozporządzenia, który trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z planowanym terminem realizacji w III kwartale br.

„Choroby układu krążenia stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce. Pomimo znacznego postępu w ostatnich dziesięcioleciach Polska nadal jest jednym z nielicznych w Europie krajów o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Choć znacznie więcej chorych przeżywa pierwszy incydent sercowo-naczyniowy, to powoduje znaczne zwiększenie grupy chorych o największym ryzyku nawrotów. Dodatkowo znacznie wzrosło występowanie i znaczenie niektórych czynników ryzyka, takich jak cukrzyca czy otyłość. Konieczne jest prowadzenie działań, które pomogą poprawić tę sytuację. Wzorem w tym zakresie powinny być państwa i organizacje, które w ostatnich latach stawiają sobie bardzo ambitne cele. Przykładem może być Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology), które na swoim dorocznym kongresie we wrześniu 2019 r. w Paryżu ogłosiło plan redukcji zgonów z powodu chorób układu krążenia o 30% w ciągu 10 lat.
W celu osiągnięcia takiego stanu w Polsce należy zapewnić m.in. sprawną organizację działań profilaktycznych, badań przesiewowych, odpowiednie kształcenie kadr, optymalizację procesu diagnostyczno – terapeutycznego czy prowadzenie innowacyjnych badań” – czytamy w uzasadnieniu.

Dlatego IK będzie realizowało zadania:
1) współrealizacji i monitorowania Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia
2) opracowywanie standardów oraz wytycznych diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia;
3) opracowywanie i realizacja programów w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz promocji zdrowia;
4) prowadzenie rejestrów w zakresie chorób układu krążenia;
5) prowadzenie analiz w zakresie przydatności i wyceny świadczeń, oceny leków i produktów medycznych we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowym Funduszem Zdrowia;
6) współpraca z odpowiednimi konsultantami krajowymi w ochronie zdrowia z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w zakresie prowadzenia kształcenia podyplomowego, specjalizacji oraz oceny ich wyników;
7) prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych;
8) wprowadzanie innowacyjnych technologii i produktów medycznych;
9) przyznawanie akredytacji pracowniom oraz certyfikatów w zakresie umiejętności medycznych właściwym dla chorób układu krążenia
10) rozwój współpracy naukowej i międzynarodowej.