Iqvia podsumowuje zmiany na wrześniowej liście refundacyjnej

Z refundacji aptecznej wycofano 29 opakowań leków i suplementów diety, a włączono do niej 87 innych. Finansowania nie utraciła żadna substancja czynna – na liście pozostają inne opakowania bądź zamienniki. Wycofane leki stanowiły około 0,01% wartości refundacji aptecznej w tym roku – czytamy w komunikacie firmy Iqvia.

Pojawiły się natomiast trzy nowe substancje czynne:
• beclometasone/formoterol/glycopyrronium – lek Trimbow firmy Chiesi, zarejestrowany przez EMA w lipcu 2017 r., stanowiący kombinację trzech leków wziewnych stosowanych w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
• brivaracetam – lek Briviact firmy UCB, zarejestrowany przez EMA w styczniu 2016, stosowany w leczeniu epilepsji
• rosuvastatin/ezetimibe – lek Ezehron Duo firmy Adamed, stanowiący kombinację dwóch leków stosowanych w leczeniu hipercholesterolemii.

Dla pierwszych dwóch z nich utworzono nowe grupy limitowe, zaś trzeci jest finansowany w ramach istniejącej już grupy, obejmującej leki zawierające ezetimibe w monoterapii oraz w kombinacji z cząsteczką atorvastatin. Powstała również nowa grupa limitowa, do której wyodrębniono postać płynną cząsteczki valganciclovir (lek Valcyte firmy Roche), stosowanej w leczeniu zakażeń wirusem cytomegalii u pacjentów po przeszczepach. Zmiana ta powoduje, że odpłatność pacjenta została obniżona z poziomu 931,07 zł do 3,20 zł. Zmiana, choć istotna, dotyczy bardzo wąskiej grupy pacjentów.

Kombinacja cząsteczek betamethasone/calcipotriol, stosowana w leczeniu łuszczycy zwyczajnej, dostępna jest teraz w nowym leku (Enstilar firmy Leo Pharma), który oferuje nową formę podania – pianę, a nie żel. Lek Symbicort firmy AstraZeneca, stanowiący kombinację cząsteczek budesonide/formoterol, stosowany w leczeniu POChP, dostępny jest teraz również w nowym inhalatorze ciśnieniowym.

Poziom współpłacenia pacjenta został obniżony dla 562 opakowań leków, suplementów i artykułów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą jednak tylko 25 z nich i obejmują preparaty zawierające: aripiprazole, ezetimibe, filgrastim, naloxone/oxycodone oraz solifenacin. Wszystkie obniżki współpłacenia pacjenta, przy obecnym poziomie konsumpcji dla tych leków, oznaczają średnio miesięcznie przeniesienie kwoty 4,7 mln zł z budżetu płatnika do kieszeni pacjentów. Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczy 464 opakowań, z czego w przypadku 11 z nich przekracza 10 zł. Najwyższe z tych zmian, przekraczające 100 zł, wynikają z obniżenia limitu finansowania przez płatnika w związku z wprowadzeniem tańszych odpowiedników do leków zawierających jedną z dwóch substancji czynnych: atomoxetine stosowaną w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej (wprowadzono leku Auroxetyn firmy Aurovitas, odpowiednik leku Strattera firmy Eli Lilly) oraz aprepitant stosowanej przeciwwymiotnie w przebiegu chemioterapii (wprowadzono lek Aprepitant Teva, odpowiednik leku Emend firmy Merck Sharp & Dohme). Wszystkie podwyżki cen dla pacjenta, przy obecnym poziomie konsumpcji tych leków i nieprzechodzeniu na tańsze odpowiedniki, oznaczają średnio miesięcznie obciążenie pacjentów kwotą 4,4 mln zł. Ceny detaliczne zostały obniżone dla 123 opakowań leków i artykułów medycznych, a podniesione w przypadku tylko 8, w szczególności dla substancji degarelix (lek Firmagon firmy Ferring), stosowanej w leczeniu raka gruczołu krokowego, gdzie wzrost sięga 245,88 zł, choć to nie przekłada się na cenę dla pacjenta. Należy również pamiętać, że istnieją niejawne instrumenty, które mogą zapewniać, że cena dla płatnika również nie jest wyższa.

Na liście „S” pojawiło się 41 nowych opakowań leków, a zniknęły z niej 24 opakowania. Seniorzy nie utracili dostępu do żadnej z dotychczas dostępnych substancji czynnych, a uzyskali finansowanie dla dwóch nowych, które właśnie zostały wprowadzone do refundacji: beclometasone/formoterol/glycopyrronium (lek Trimbow firmy Chiesi) oraz rosuvastatin/ezetimibe (lek Ezehron Duo firmy Adamed).

Z kolei na rynku szpitalnym finansowanie utraciła substancja deferasirox (lek Exjade firmy Novartis), a tym samym zlikwidowany został program „B.49. Leczenia doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie”. W programie tym w 2018 r. substancja tą leczonych było 61 pacjentów, a kwota refundacji, 828 tys. zł., stanowiła 0,02% wszystkich wydatków na leki w programach lekowych i chemioterapii

Pojawiło się natomiast siedem nowych substancji czynnych:
• Program „B.9 Leczenie raka piersi” został rozszerzony o dostęp do dwóch nowych terapii: palbociclib (lek Ibrance firmy Pfizer, zarejestrowany w listopadzie 2016 r.) oraz ribociclib (lek Kisqali firmy Novartis, zarejestrowany w sierpniu 2017 r.)
• Pacjenci korzystający z programu „B.33. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” uzyskali dostęp do terapii baricitinib (lek Olumiant firmy Eli Lilly, zarejestrowany w lutym 2017 r.) oraz tofacitinib (lek Xeljanz firmy Pfizer, zarejestrowany w marcu 2017 r.)
• Pacjenci korzystający z programu „B.94. Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B” uzyskali dostęp do terapii eftrenonacog alfa, (lek Alprolix firmy Biogen Idec zarejestrowany w maju 2016 r.)
• Powstał nowy program lekowy „B.104. Leczenie choroby Fabry’ego”, w ramach którego finansowanie zyskały dwie nowe substancje: agalsidase alfa (lek Replagal firmy Shire) oraz agalsidase beta (lek Fabrazyme firmy Sanofi Aventis). Obie terapie zostały zarejestrowane przez EMA 18 lat temu.

Poszerzono również dostęp do już finansowanych substancji:
• Pacjenci korzystający z programu „B.32. Leczenie choroby Leśniowskiego – Crohna (chLC)” uzyskali dostęp do terapii ustekinumab (lek Stelara firmy Janssen-Cilag), dotychczas dostępnego w programie „B.47 leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”
• Powstał program lekowy „B. 105. Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (zbn) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa”, który zapewnia kolejnej grupie pacjentów dostęp do terapii adalimumab, przy czym jest to wyłącznie lek referencyjny Humira firmy Abbvie, a nie leki biopodobne do niego. Tu warto podkreślić, że limit finansowania dla tego leku jest ponad 2-krotnie niższy niż przed wejściem leków biopodobnych. Wbrew wcześniejszym planom, nie powstał program lekowy „B.106. Przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem”, który miał rozszerzać możliwość stosowania substancji pertuzumab i trastuzumab (odpowiednio leki Perjeta i Herceptin firmy Roche), dostępnych już dotychczas w ramach programu „B.9 Leczenie raka piersi”.

Łącznie z programów lekowych i chemioterapii usunięto 5 opakowań leków, a wprowadzono 33 nowe, w tym zawierające 7 wyżej wspomnianych nowych substancji czynnych. Ceny detaliczne 8 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostały obniżone średnio o 18%.