PZPPF: sektor farmaceutyczny może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki

„Rozwój przemysłu farmaceutycznego w kraju to nie tylko wzrost gospodarczy, ale też budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego. Uwidocznił to szczególnie kryzys lekowy, który dotknął niedawno Europę” – podkreśla w komunikacie Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF).

Jak podkreśla związek „sektor farmaceutyczny może stać się nie tylko kołem zamachowym polskiej gospodarki, ale również gwarancją bezpieczeństwa lekowego Polaków”. Z badań opinii publicznej wykonanych na zlecenie PZPPF w kwietniu br. wynika, że coraz więcej Polaków obawia się braku leków w aptekach, a wśród obawiających się aż 74% doświadczyło takiej sytuacji. Dlatego 80% z nich uważa, że rząd powinien wpierać rozwój przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Niestety, nieustanna presja Ministerstwa Zdrowia na obniżki cen leków hamuje zdolności inwestycyjne krajowych wytwórców. Tymczasem inwestycje są konieczne, aby skutecznie konkurować na tym niezmiernie innowacyjnym rynku.

Komisja Ekonomiczna obniżyła ceny leków produkowanych w Polsce w 2015 r. o 22% w stosunku do roku 2010. Od tamtego czasu resort zdrowia prowadzi politykę krótkowzrocznych oszczędności wymuszając kolejne obniżki. Dlatego krajowi producenci leków postulują wprowadzenie narzędzi preferujących wytwórców, którzy lokują produkcję leków w Polsce.

„Jeśli rząd planuje rozwinąć ten sektor gospodarki, należy w jak najszybszym terminie wdrożyć w życie proinwestycyjny system refundacji leków, który krajowym firmom pozwoli odważniej inwestować i opracowywać więcej nowych leków, a zagraniczne zachęci do lokowania produkcji w Polsce” – podkreśla Barbara Misiewicz- Jagielak, wiceprezes PZPPF.

Resort przedsiębiorczości i technologii przygotował projekt takiego instrumentu wsparcia dla krajowego przemysłu farmaceutycznego – Refundacyjny Tryb Rozwojowy. Jednak Ministerstwo Zdrowia nie podjęło prac nad tym rozwiązaniem.
„Przypominamy, że zanim zostanie wdrożony ten instrument już dziś obecne przepisy pozwalają brać pod uwagę przy ustalaniu ceny leku aktywność inwestycyjną jego producenta w Polce. Potrzebna jest tylko dobra wola ministerstwa zdrowia” – dodaje Misiewicz- Jagielak.

Rozwój krajowego przemysłu farmaceutycznego to nie tylko korzyści gospodarcze, ale i gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego Polski. Dla większości krajowych firm polski rynek jest priorytetowy, co oznacza, że w razie kryzysu na rynku najpierw dostarczą leki do polskich aptek.

PZPPF reprezentuje 18 krajowych firm farmaceutycznych. Dostarczają one co drugi kupowany w Polskich aptekach lek. Przemysł farmaceutyczny w Polsce jest liderem pod względem odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych. Całkowita wartość wpływów budżetowych generowanych przez branżę wyniosła w 2015 r. około 4,35 mld zł. O tę wartość pomniejszyłyby się zasoby finansowe państwa, gdyby produkty farmaceutyczne pochodziły wyłącznie z importu.