Home Biznes Mabion miał 16,71 mln zł straty netto, 17,74 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r.