Jest projekt zmian rozliczania świadczeń w pilotażu sieci onkologicznej

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (projekt z dnia 10 października 2019 r.).

Koordynacja opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej będzie finansowana na podstawie współczynników korygujących na poziomie:
– 1,05 – dla ośrodka współpracującego pierwszego poziomu,
– 1,175 – dla ośrodka współpracującego drugiego poziomu,
– 1,35 – dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego w województwie dolnośląskim,
– 1,30 – dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego w województwie świętokrzyskim,
– 1,30 – dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego w województwie podlaskiem (Białostockie Centrum Onkologii), w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,175 w zakresie nowotworów płuca,
– 1,35 – dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego w województwie pomorskim,
– 1,175 – dla współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego w województwie podlaskim (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku), w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,30 w zakresie nowotworów płuca.

Koszt pilotażu szacuje się na 48 mln zł.

Opinie i uwagi można przesyłać do dnia 18 października 2019 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: szpital.dsoz@nfz.gov.pl, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.