Od stycznia zmieniają się przepisy dotyczące doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Określa on formy samokształcenia,sposób, tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych oraz zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

„Nową,cw stosunku do obecnie realizowanych, formą samokształcenia będzie udział w kursie samoobrony, udział w kursie doskonalącym umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym oraz praca w charakterze nauczyciela akademickiego w uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku studiów ratownictwo medyczne, a także wolontariat odbywany w jednostce systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne” – czytamy w uzasadnieniu.

Przepisy mają wejść w życie od stycznia 2020 roku.

Całość projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326250/katalog/12635108#12635108