Home Aktualności Od stycznia zmieniają się przepisy dotyczące doskonalenia zawodowego ratowników medycznych