Minister powołał zespół ds. opracowania strategii protonoterapii

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie szefa resortu w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce. Na jego czele stanął prof. Krzysztof Składowski, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

„Zadaniem Zespołu jest opracowanie strategii rozwoju radioterapii protonowej w długiej perspektywie czasowej, zawierającej koncepcję rozwiązań systemowych oraz działań, które przyczynią się do rozwoju stosowania radioterapii protonowej zgodnie z potrzebami zdrowotnymi oraz dowodami naukowymi w zakresie efektywności terapii protonowej” – czytamy w dokumencie.

Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu MZ.

Zarządzenie weszło w życie 9 listopada.

Pełny tekst: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/96/