Szpital Uniwersytecki w Krakowie ma nową siedzibę

W Krakowie Prokocimiu otworzono nową siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego – największego i najnowocześniejszego kompleksu medycznego w Polsce. Pierwsi pacjenci mają się pojawić w nowej siedzibie już za dwa tygodnie. Jako pierwsze zostaną przeniesione m.in. oddziały nefrologii, chirurgii ogólnej, chorób zakaźnych czy gastroenterologii. Koniec przeprowadzki przewidziano na pierwszy kwartał 2020 roku. Co warte podkreślenia, szpital nie planuje przerwy w udzielaniu świadczeń. Oddziały i poradnie rozpoczną pracę już w dniu przenosin, wszystko po to, by zmiana była jak najmniej uciążliwa dla chorych.

W nowej siedzibie szpitala znajduje się 925 łóżek na oddziałach stacjonarnych i dziennych, 24 sale operacyjne, w tym 2 sale hybrydowe i transplantacyjne, ponad 30 przychodni, lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, część administracyjna, a także zaplecze dydaktyczne dla studentów UJ Collegium Medicum. To sprawia, że Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest największą placówką publiczną w Polsce. Pracuje w nim 4,5 tys. osób. W 2018 r. hospitalizowano tam ponad 80 tys. osób, udzielono ponad pół miliona porad ambulatoryjnych.

Budowa była przedsięwzięciem na niespotykaną dotąd skalę. Na 15 ha terenie powstało dziesięć budynków medycznych. Szpital wyposażony jest w najnowsze, nierzadko jedyne w Polsce, urządzenia medyczne, wśród których warto wymienić m.in. nóż cybernetyczny, aparat do tomoterapii, aparat RTG O-arm, aparat do radioterapii śródoperacyjnej, robot chirurgiczny i neurochirurgiczny czy systemy do brachyterapii HDR. W sumie do NSSU zakupiono ponad 9 tysięcy nowoczesnych sprzętów za ponad 288 milionów złotych oraz ponad 30 tysięcy sztuk narzędzi chirurgicznych.

Wartość całej inwestycji to 1 230 060 000 złotych. Większość pieniędzy pochodziła z zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak: Program Wieloletni Rady Ministrów pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim” (PW RM) oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) – projekt „Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”.