MZ przeznacza 10 mln zł na profilaktykę uzależnień wśród młodzieży

Ministerstwo zdrowia ogłasza kolejny konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. 10 mln zł zostanie przeznaczonych na profilaktykę uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych.

Celem konkursu jest ograniczenie używania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód w grupie 18-26 lat oraz całkowite zaprzestanie używania alkoholu i substancji psychoaktywnych w grupie 15- 17 lat.

O dofinansowanie mogą się ubiegać uczelnie medyczne, medyczne instytuty badawcze oraz szpitale posiadające umowę z NFZ na świadczenia z ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a także szpitale posiadających w strukturze SOR i/lub izbę przyjęć.

Wnioski można składać od 31.12.2019 r. do 21.02.2020 r. do godz. 14.00.

Źródło: zdrowie.gov.pl