Rząd zmienił ustawę, by kobiety w ciąży mogły dostać darmowe leki

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, czyli najczęściej zmienianą ustawę z obecnie obowiązujących. Tym razem chodzi o to, wszystkie kobiety w ciąży będą mogły korzystać z bezpłatnych leków.

Dostęp do tego udogodnienia będzie należał się od momentu stwierdzenia ciąży (niezależnie od ścieżki poczęcia) przez:

§ lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji,

§ położną podstawowej opieki zdrowotnej,

§ położną w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (poradni położniczo-ginekologicznej),

– do momentu porodu.

Lista bezpłatnych leków będzie zawierać lekarstwa na receptę, których stosowanie przez kobiety ciężarne jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z ciąży.

Uprawnienia do wystawiania recept na leki objęte programem uzyskają lekarze ginekolodzy lub położne, którzy stwierdzili ciążę oraz inni lekarze lub położne – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez osobę stwierdzającą ciążę.

Wykaz bezpłatnych leków będzie dostępny w obwieszczeniu refundacyjnym, które wyda minister zdrowia.

Jak wynika z wyliczeń resortu zdrowia dostęp do darmowym leków będzie miało ok. 400 tys. kobiet w ciąży rocznie.

Na darmowe leki budżet państwa wyda ok. 14,5 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy.

Ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Wykaz darmowych leków zostanie opublikowany w pierwszej liście leków refundowanych, po wejściu w życie ustawy.