Medicover poprowadzi specjalizację z medycyny rodzinnej

www.mariuszsienko.pl

Medicover Polska jako pierwsza prywatna firma medyczna otrzymał akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej. Lekarze będą szkolić się w Centrum Medicover Gdańsk Grunwaldzka pod okiem kierownika specjalizacji lek. Izabeli Kowalikowskej, specjalistki medycyny rodzinnej.

Akredytacja jest przyznawana przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w wieloetapowym procesie oceny. Pod uwagę brane są warunki merytoryczne kliniki – liczba pacjentów, liczba i rodzaj udzielanych świadczeń, zaplecze kadrowe, certyfikacja ISO, baza dydaktyczna oraz posiadany sprzęt i aparatura medyczna niezbędna do realizowania programu specjalizacji.

„Akredytacja i możliwość przygotowania lekarzy do pracy w zakresie medycyny rodzinnej to dla nas ogromne wyróżnienie, ale jednocześnie ważne zobowiązanie. Chcemy mieć realny wpływ na poziom merytoryczny kadr medycznych. Do tej pory cel ten realizowaliśmy przez wewnętrzne kształcenie lekarzy zatrudnionych w naszej firmie. Dzięki akredytacji będziemy uczestniczyć w procesie nadawania uprawnień państwowych, jakimi jest specjalizacja kończąca się Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym. Docelowo chcielibyśmy, aby takie uprawnienia uzyskały nasze centra medyczne na terenie całego kraju” – wyjaśnia cytowana w komunikacie lek. Patryk Poniewierza, Zastępca Dyrektora Regionu ds. Medycznych Medicover Polska.

Specjalizacja trwa 4 lata, kończy się Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym, który jest potwierdzeniem efektów kształcenia. W Centrum Medicover lekarze będę realizować większość procesu kształcenia specjalizacyjnego. Dodatkowo będę delegowani na staże przewidziane programem specjalizacji do zewnętrznych partnerów medycznych, a także będą ocenie przez kierownika specjalizacji.