Polska Unia Onkologii: nadal średnia przeżycia jest o 10-15% niższa niż średnia UE

Przed nami stoją dziś wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku – przypomina dr n. med. Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii (PUO). 4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem.

W Karcie Paryskiej będącej swego rodzaju konstytucją walki z zagrożeniem cywilizacyjnym, jakim są choroby nowotworowe, przede wszystkim apeluje się o zapewnienie obywatelom wszystkich krajów świata równego dostępu do nowoczesnych, kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej, w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.

Do realizacji powyższych celów, w tym szeroko pojętej edukacji, prewencji i profilaktyki nowotworowej, niezbędne jest zagwarantowanie przez państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i osiągnięcie znaczącej poprawy wyników leczenia.
„W naszym kraju pomimo zauważalnej poprawy wyników leczenia w okresie ostatnich 20 lat (z 30% do 48% przeżyć wieloletnich) nadal średnie wskaźniki przeżycia są niższe o 10-15 punktów procentowych od uzyskiwanych w większości krajów Unii Europejskiej” – podkreśla PUO w swoim apelu.

Od lat jednym z głównych wyzwań w onkologii jest też zbyt późne zgłaszanie lekarzom niepokojących sygnałów naszego organizmu i rezygnacja z udziału nawet w bezpłatnych badaniach przesiewowych.
Powodów tej sytuacji jest wiele; od kwestii systemowo-organizacyjnych, przez finansowe ale główny to wciąż paraliżujący mit RAKA jako wyroku, a nie DIAGNOZY, z którą współczesna medycyna potrafi sobie radzić.

W najbliższą sobotę – 1 lutego w wielu szpitalach odbędzie się tzw. biała sobota.
Szczegółowy Program działalności w 28 krajowych ośrodkach onkologicznych (adresy i godziny otwarcia) dostępny jest na stronach internetowych Polskiej Unii Onkologii (www.puo.pl) a także na stronach Ministerstwa Zdrowia i NFZ.