Biomed-Lublin miał wstępnie ok. 2 mln zł zysku netto w 2019 r.

14045018 - financial paper charts and graphs on the table

Biomed-Lublin odnotował ok. 2 mln zł zysku netto w 2019 r. wobec 32,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Przychody ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły ok. 39,1 mln zł wobec 32,3 mln w 2018 roku (wzrost o 21%)” – czytamy w komunikacie.

Sprzedaż ta przełożyła się na znaczącą poprawę wyników finansowych spółki:
1) zysk z działalności operacyjnej wyniósł ok. 5,6 mln zł wobec straty 35,4 mln w 2018 roku (0,2 mln zysku w 2018 bez uwzględnienia odpisów księgowych);
2) zysk netto wyniósł ok. 2 mln zł wobec straty 32,4 mln w 2018 roku (2,1 mln straty bez uwzględnienia odpisów księgowych), podano także.

„W ocenie zarządu emitenta za wzrost przychodów spółki w 2019 r. oraz uzyskany dodatni wynik finansowy odpowiadają przede wszystkim zwiększenie potencjału produkcyjnego i zintensyfikowane działania sprzedażowe oraz konsekwentna realizacja strategii przyjętej na początku 2018 r.” – czytamy dalej.

Spółka zastrzegła, że zaprezentowane wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie po weryfikacji zarówno wewnętrznej, jak również przez biegłego rewidenta, w ramach prowadzonego w spółce badania sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, którego publikację zaplanowano na 18 marca 2020 r.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)