Chemioterapia w warunkach domowych od 1 marca

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. To oznacza, że – zgodnie z obietnicą – tzw. chemioterapia domowa od 1 marca stanie się faktem.

„Wprowadzona zmiana ma na celu poprawę jakości życia pacjentów, poprzez skrócenie okresu hospitalizacji do niezbędnego minimum – pacjenci poddani tego typu terapii mogą być czynni zawodowo i nie podlegają wykluczeniu społecznemu. Zaproponowane rozwiązanie spotkało się z pozytywnym odbiorem organizacji pacjenckich zrzeszających osoby zmagające się z chorobą nowotworową. Przedstawiciele wskazanych organizacji podkreślali, że wskazana forma leczenia poprawia jakość leczenia oraz przeciwdziała wykluczeniu osób chorujących na choroby nowotworowe” – czytamy w uzasadnieniu.

„Dzienny Oddział Chemioterapii w Suchej Beskidzkiej już od 2014 roku umożliwił swoim pacjentom korzystanie z chemioterapii w warunkach domowych. W ciągu tych 6 lat podłączyli tysiące infuzorów bez żadnego powikłania. Cieszymy się, że nasze postulaty zostały wysłuchane” – podkreśla Iga Rawicka z EuropaColon Polska – organizacji, która walczyła o tę zmianę.

Zarządzenie umożliwia chorym przyjmującym chemioterapię leczenie w domu z zastosowaniem specjalnych infuzorów. Dzięki temu pacjenci – mimo choroby – mogą być aktywni zawodowo, bo infuzory stale podają cytostatyk. Urządzenie jest niewielkie, dlatego można nosić je w kieszeni lub w pokrowcu. W rezultacie do minimum skraca się czas pobytu w szpitalu, a pacjent po wykonaniu niezbędnych badań i procedur oraz zainstalowaniu urządzenia wraca do domu.